VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Herken je dit?

Het binnenhalen van voldoende financiering voor de activiteiten van jouw maatschappelijke organisatie is ieder jaar weer spannend. Telkens weer moet jij ervoor zorgen dat je gemeenten en fondsen overtuigt van de waarde en het belang van wat jullie doen en de financiering die hiervoor nodig is. Des te belangrijker wanneer – zoals nu – de budgetten in het sociaal domein onder druk staan en bezuinigingen actueel zijn. Of wanneer je wilt uitbreiden en dus extra financiering nodig hebt.

Social impact voor maatschappelijke organisaties

Impact laten zien: maar hoe dan?

Je weet dat jouw medewerkers met hun inzet op een positieve manier het verschil maken, voor jullie doelgroep en op samenlevingsniveau. Maar lukt het je ook om dat zichtbaar te maken en te onderbouwen in de subsidie- en fondsaanvragen die je doet en in de verantwoording die je aflegt? Als dat niet of onvoldoende het geval is, dan dreigen de bezuinigingen voor jullie een serieuze bedreiging te vormen en komt de continuïteit van activiteiten in gevaar. Je wilt wel meer aandacht geven aan het zichtbaar maken van jullie impact, maar weet niet goed hoe en waar te beginnen en bovendien: waar haal je de tijd vandaan? Je dagen zitten al zo vol.

Samen een overtuigend impactverhaal neerzetten

Stel je voor dat je het niet alleen hoeft te doen, maar dat je hulp krijgt. Dat iemand met je meedenkt en doet. Een stappenplan ontwerpt voor jouw organisatie om jullie impact zichtbaar te maken, te meten en dat ook nog eens voor je uitvoert. Dat je na afloop een overtuigend impactverhaal in handen hebt, waarmee je jouw bestaande en potentiële financiers glashelder kan laten zien wat jullie doen en welk verschil jullie maken. Daarmee ben je in staat om subsidie- en fondsaanvragen veel overtuigender op te stellen, evenals verantwoordingen. En dat vergroot de kans aanzienlijk dat je financiering zeker weet te stellen en jullie je goede werk voort kunnen zetten. Is dit wat jij kunt gebruiken? Lees dan snel verder wat een Social Impact Traject voor je kan betekenen.

Het Social Impact Traject

Een Social Impact Traject bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Social Impact Strategie

Om de impact van jouw organisatie te laten zien dient allereerst helder te zijn wat jullie allemaal doen en welke effecten jullie daarvan verwachten. Effecten op zowel jullie doelgroep als op samenlevingsniveau, op korte en op lange termijn. De eerste stap in het Social Impact Traject is daarom het opstellen van een Social Impact Strategie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken van een Theory of Change (TOC) voor jouw organisatie. Een TOC laat in 1 figuur zien welke impact je wilt maken en vormt de basis om te onderzoeken of deze ook echt gerealiseerd wordt. De TOC kan betrekking hebben op de hele organisatie, maar ook op een organisatieonderdeel of een specifiek project.

Stap 2: Social Impact Onderzoek

In stap 2 gaan we de impact die jouw organisatie verwacht te maken, zoals vastgelegd in de TOC, toetsen aan de werkelijkheid. Lukt het om de beoogde outputs en effecten daadwerkelijk te realiseren? Wat weten we hierover? Allereerst bekijken we welke gegevens al beschikbaar zijn, bijvoorbeeld uit eerder onderzoek of registratiesystemen. Vervolgens bepalen we welke aanvullende gegevens nodig zijn en maken we hiervoor een onderzoeksontwerp. Het uitvoeren van dit onderzoek staat centraal in deze stap.

Stap 3: Social Impact Analyse

Alle informatie die is verzameld in stap 1 en stap 2 wordt in deze stap verwerkt tot het impactverhaal van jouw organisatie. Onderdeel hiervan is het analyseren en duiden van de opgehaalde onderzoeksinformatie: wat laat deze zien en wat is de betekenis daarvan? En vervolgens: doen jullie (nog) de goede dingen? Levert deze inzet de effecten op die jullie beogen? Deze informatie helpt je om intern evalueren en leren vorm te geven en datgene te doen dat de meeste impact oplevert.

Stap 4: Social Impact Rapportage

In de laatste stap zetten we de puntjes op de i en ontvang je de Social Impact Rapportage van jouw organisatie. De precieze vorm spreken we bij de start van het traject af, denk aan een rapport, een infographic, een PowerPoint presentatie en/of content voor jullie website.

Wat het je oplevert

Het doorlopen van een Social Impact Traject, levert je het volgende op:

Inzicht en kennis van impact zichtbaar maken en meten voor jouw organisatie;
Een Theory of Change (TOC) van jouw organisatie of een onderdeel daarvan;
Onderzoeksinformatie die laat zien of verwachte effecten daadwerkelijk optreden;
Een onderzoeksontwerp dat herhaald en/of uitgebreid kan worden in de toekomst;
Een glashelder en overtuigend impactverhaal van jouw organisatie;
Een eigen Social Impact Rapportage in een voor jou bruikbare vorm;
Input voor het schrijven van overtuigende subsidie- en fondsaanvragen en verantwoordingen.

En daarnaast een adviseur en sparringpartner:

Die kennis inbrengt en het traject voor je uitvoert;
Die je helpt de uitkomsten optimaal te benutten richting gemeenten en fondsen;
Die je ontzorgt, zodat jij meer tijd over houdt voor je andere taken.

Een Social Impact Traject is altijd een ontwerp op maat. Dat betekent dat ik eerst een goed beeld wil krijgen van je organisatie, waar je tegen aan loopt en wat je met het traject wilt bereiken. Daarna doe ik een passend voorstel om daar aan te werken.

Nieuwsgierig geworden? Plan dan een gratis impactgesprek. In dit gesprek help ik je om jouw impact vraagstuk helder te krijgen. Ook zal ik met je delen welke ontwikkelkansen ik zie, waar je kunt starten en wat impactgericht werken jouw organisatie oplevert.

Beleidsmaker gemeenten

Wie helpt je daarbij?

Dat ben ik: Judith van Leeuwen, zelfstandig adviseur, procesbegeleider en eigenaar van Social Impact Matters. Ik heb ruim tien jaar professionele ervaring in het sociaal domein als beleidsadviseur bij een gemeente en als adviseur en onderzoeker bij landelijk kennisinstituut Movisie. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als vrijwilliger en bestuurslid aan de kant van maatschappelijke organisaties. Ik heb een achtergrond als bestuurskundige en heb recent de opleiding impactmanagement afgerond. Anderen zeggen over mij dat ik goed ben in het analyseren van complexe vraagstukken, mensen en partijen verbinden en in beweging krijgen, duidelijk communiceren en resultaatgericht werken. Wil je meer weten over wie ik ben en wat mij drijft?

Veel gestelde vragen

Afhankelijk van de precieze invulling van het traject is de doorlooptijd gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden.

Ja. Met het Social Impact Traject wordt een goede basis gelegd voor impactgericht werken. Je krijgt inzicht in en kennis van impactgericht werken die je kunt blijven toepassen in jouw organisatie. Bijvoorbeeld het blijven aanscherpen van je Theory of Change en/of het herhalen of uitbreiden van effectonderzoek. Afhankelijk van de ambities kan het Social Impact Traject de start van een groeimodel naar steeds meer impactgericht werken zijn.

Ja. Ik ga graag met je in gesprek over jouw precieze vraag en behoefte, zodat ik je het beste kan helpen.

Ja, zeker. Samen met jou verken ik graag je precieze vraag en behoefte en wat de budgettaire mogelijkheden zijn. Wellicht is het niet haalbaar om een Social Impact Traject in 1 keer af te nemen, maar kunnen we wel met de Social Impact Strategie of een stuk Social Impact Onderzoek beginnen.

Je kunt je gegevens achterlaten via deze website of mij direct mailen of bellen voor een afspraak. Dan gaan wij vrijblijvend in gesprek om jouw wensen en behoeften verder te verkennen en te onderzoeken of ik daarbij kan helpen.

Wat zeggen opdrachtgevers?

Samen aan de slag?

Wil jij meer weten over wat ik voor jou en jouw organisatie kan betekenen?

Samen sociale impact maken