SOCIAL IMPACT MATTERS

“Samen het verschil zichtbaar maken en maximaal maatschappelijke waarde creëren!”

Social impact gemeenten

Herken jij je in deze vragen?

Ik wil meer inzicht in de impact van subsidies die ik verleen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat met schaarse middelen het grootste verschil wordt gemaakt?

Ik vind het moeilijk om uit te leggen welke impact wij als maatschappelijke organisatie maken. Waar begin ik om ons impactverhaal in beeld te brengen en te onderbouwen?

Hoe kan ik een methodiek vormgeven die onze gesubsidieerde maatschappelijke organisaties helpt om hun impact in beeld te brengen?

Ik wil onze financiers (gemeenten en fondsen) laten zien welke activiteiten wij uitvoeren en wat daarvan de impact is. Zodat zij het belang en de betekenis van ons werk nog meer onderschrijven. En ons werk financieel mogelijk blijven maken, zeker nu budgetten onder druk staan.

Heb jij soortgelijke vraagstukken en wil je hier oplossingen voor vinden? Werk je bij een gemeente of een maatschappelijke organisatie? Klik dan hieronder op het juiste blok en lees meer over waar ik jou bij kan helpen.

Wat zeggen opdrachtgevers?

“Be the change you wish to see in the world”

– Mahatma Gandhi –

Over mij

Deze quote inspireert mij in mijn werk. Om mijn klanten te helpen ècht het verschil te maken en bij te dragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er voor iedereen een plek is en we omzien naar elkaar. Juist ook naar mensen in een kwetsbare situatie. Ik ben Judith van Leeuwen en ik begeleid gemeenten en maatschappelijke organisaties bij impactgericht werken. Dat doe ik vanuit een achtergrond als bestuurskundige, (beleids)adviseur en onderzoeker in het sociaal domein en impactmanager.

Judith van Leeuwel social impact matters